× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ZUK S.A. z.s. w Polanicy Zdroju

Oddział Sanatoryjny w Szpitalu Uzdrowiskowym Nr I Pawilon "Korab" - Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. zs. w Polanicy Zdroju

Informacje o komórce

Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy)

Sanatorium uzdrowiskowe (oddział uzdrowiskowy)

Funkcja ochrony zdrowia:

 • Leczenie stacjonarne
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Badania laboratoryjne
 • Pomoc doraźna

Zakres świadczonych usług:

 • Choroby wewnętrzne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Neurologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Rehabilitacja medyczna
 • Urologia
 • Angiologia
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Choroby płuc
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Reumatologia


Adres

74-86-81-513
Kryniczna 5
57-320 Polanica-Zdrój

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1