× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ZUK S.A. z.s. w Polanicy Zdroju

Szpital Uzdrowiskowy Nr I "Jan Kazimierz" Pawilon A - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A z.s. w Polanicy Zdroju Oddział Duszniki Zdrój

Informacje o komórce

Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy)

Szpital (oddział) uzdrowiskowy

Funkcja ochrony zdrowia:

 • Leczenie stacjonarne
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Pomoc doraźna

Zakres świadczonych usług:

 • Choroby wewnętrzne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Neurologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Urologia
 • Angiologia
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Choroby płuc
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Kardiologia
 • Reumatologia


Adres

74-86-81-513
Zielona 23
57-340 Duszniki-Zdrój

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1